Signal Problemer

Vamdrup Antenneforening er ansvarlig for nettet til tilslutningspunktet/stander. Kablet fra stander og de interne husinstallationer er medlemmets eget ansvar. Det betyder at det hvis husanlægget ikke er installeret korrekt eller hvor der er brugt utidssvarende komponenter, vil det kunne medføre et dårligt signal. Signalet ind til huset, vil alt andet lige kunne dække 2 fjernsyn uden brug af forstærker, hvis de rigtige komponenter er brugt. For huse med antennestik i flere rum er en antenneforstærker at foretrække.

Det er blevet vigtigere at have korrekt installation i takt med at 4G master med 800 MHz bliver mere udbredt. Det kan have betydning for ældre installationer eller installationer med utidssvarende komponenter, da der ville kunne komme forstyrrelser i signalet. Ud over 4G kan f.eks. også beredskabsmaster og radio/TV tårne også skabe signal støj. Støjen rammer ikke hele frekvensområdet, hvorfor kun nogle Tv-kanalers signaler bliver påvirket.

Før du tjekker installationerne bør du først tjekke om fjernsynet er korrekt indstillet, du kan også prøve at genstarte udstyret enheder samt tjekke om andre i huset har samme problem.

Hvis fejlen ikke er fjernet, er næste skridt at tjekke om alle installationer er HF-tætte. HF tæt installation komponenter vil sikre at signalet ikke taber styrke grundet elektronisk støj fra andre apparater. Tjek evt. om du bruger Norlys Approved og Yousee ready godkendte komponenter. Tjek din installation for følgende:

  • Brug kun korrekte antennekabler i installationen. Brug ikke indendørs kabler til udendørs installation. Indendørs Til indendørs brug bør 75 ohms dobbelt skærmet kabler bruges (folie og flettet tråd).
TV_signal_1
  • HF tætte stik. Det er vigtigt at sikre sig at antennestikkene er korrekt afskærmede. Stik med plastik kapper holder ikke strålingen ude. Det kræver stik, der er indkapslet i metal eller andet keramisk materiale. Det er også vigtigt at sikre sig, at færdigkøbte kabler er HF-tætte.
TV_signal_2
  • Brug en Antenneforstærker og ikke fordeler dåse i plast. Antenneforstærkeren skal være at god kvalitet for at kunne levere et godt TV- og bredbånd signal i hele huset. Ikke alle billige forstærkere kan håndtere bredbånd kan have uens styrke henover frekvensområdet.
TV_signal_3
  • Stikdåsen i væggen skal gerne have et metalhus for at skærme af for stråling og være installeret korrekt.
TV_signal_4
  • Brug korrekte stik og undgå at lave hjemmelavede løsninger
TV_signal_5

Du kan finde mere information om støj på TV-signalet i nedenstående brochure

vamdrup-antenneforening-huse