Priser og Ydelser

TV-Pakker

Pr 01-04-2023

tv_roed

Bredbånd Only

TV-Pakke Lille

TV-Pakke Mellem

TV-Pakke Stor

0 kr. pr Mdr

209 kr. pr Mdr

479 kr. pr Mdr

719 kr. pr Mdr

Pr 01-04-2024

tv_roed

Bredbånd Only

TV-Pakke Lille

TV-Pakke Mellem

TV-Pakke Stor

0 kr. pr Mdr

249 kr. pr Mdr

499 kr. pr Mdr

739 kr. pr Mdr

TV-pakke priserne er inkl. Programafgifter, kontingent, moms og copydan.

Radiokanalerne er inklusiv i alle TV-pakker.

Bestilling af TV-pakker skal ske igennem Norlys kundeservice 70 11 40 40 eller direkte på Norlys' hjemmeside

Ved manglende betaling udsendes der en rykker med pålagt gebyr, herefter afbrydelse af tilslutning. Omkostninger ved afbrydelse betales af medlemmet.

Bredbånd

Pr 2021

wifi_roed

4/1 Mbit*

30/30 Mbit

50/50 Mbit

200/50 Mbit

300/50 Mbit

1000/100 Mbit

´Gratis*

259 kr. pr Mdr

279 kr. pr Mdr

299 kr. pr Mdr

369 kr. pr Mdr

369 kr. pr Mdr

* WIFI koster 25 kr pr mdr. Oprettelse 199 kr.

Der er ingen bindingsperiode og 30 dages opsigelse

Bestilling af Bredbåndsløsninger skal ske igennem Norlys kundeservice 70 11 40 40 eller direkte på Norlys' hjemmeside

Ved manglende betaling udsendes der en rykker med pålagt gebyr, herefter afbrydelse af tilslutning. Omkostninger ved afbrydelse betales af medlemmet.

Kræver Norlys Bredbånd at kunne bruge Norlys' TV-Boks

Der kan forekomme et forsendelse gebyr ved udsendelse af modem. Der er ingen gebyr hvis montøren har boksen med

TV-Pakke/Bredbåndsløsning skift

Pr 01-01-2019

wifi_roed
tv_roed

TV Pakke

TV Pakke

Bredbånd

Bredbånd

Skifte op

Skifte ned

Skifte op

Skifte ned

Gratis

299 kr.

Gratis

199 kr.

Skift af TV-pakke skal ske med et varsel, der omfatter løbende måned + 30 dage. Pakkeskift skal meddeles til Norlys kundeservice 70 11 40 40

Skift af Bredbåndsløsning vil ske til den kommende første. Skift skal meddeles til Norlys kundeservice 70 11 40 40

Tilslutning

Pr 01-01-2019

wifi_roed
tv_roed

TV-Pakke

TV-Pakke

TV-Pakke

Bredbånd

 

Bredbånd

Bredbånd

Ny tilslutning: Kontakt VAF's bestyrelse for pris

Genåbning ved med manglende betaling.

Genåbning af ikke aktiv tilslutning

Ny tilslutning bredbånd

 

Genåbning ved med manglende betaling.

Oprettelse af Bredbånd

 

495 kr.

495 kr.

Kontakt Norlys

179 kr.

199 kr.

 

 

Alle som bor indenfor Vamdrup Antenneforenings forsyningsområde kan bede om tilslutning til foreningens bredbåndskabelanlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift og under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden væsentlig udbygning af anlægget. I modsat fald undersøger foreningen mulighederne for fornøden udbygning, idet alle udgifter til den udvidelse af anlægget, der er nødvendig for tilslutningen, bør betales af de(t) nye medlem(mer) under behørig hensyntagen til yderligere udvidelsesmuligheder, der følger af udvidelsen. Ved tilslutning i forbindelse med byggemodning af nye områder bør udgifterne betales af den, der forestår byggemodningen.

Udmeldelse

Udmeldelse af Vamdrup Antenneforening

0 kr.

Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med et varsel på løbende måned + 30 dage. ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt eller på anden vis overdraget som sin. Udmeldelse af foreningen skal ske igennem Norlys kundeservice 70 11 40 40

Fejlmelding

Fejlmelding*

0 kr.

* Hvis der er konstateret en fejl og denne er konstateret efter første stik ind i huset dækker medlemmer selv for omkostningerne. Er fejlen konstateret før første stik ind i huset, dækker foreningen omkostningen. Det kan anbefales at tjekke afsnittene ”netværksoptimering” under Bredbånd og ”Signal problemer” under TV & Radio inden du får en tekniker ud.

Fejlmelding skal ske igennem Norlys Teknisk support 70 11 40 40

Andre Priser og Ydelser

vamdrup-antenneforening-huse