Om Foreningen

I Vamdrup blev der i december 1972 taget det første skridt til at etablere en antenneforening for områderne Søparken og Hvidøre. Navnet blev Antenneforeningen Søparken-Hvidøre. I perioden 1975 – 1976 blev forsyningsområdet for denne forening udvidet til området vest for banen og navnet Vestbyens antenneforening.

I den østlige del af Vamdrup var der 3 små antenneforeninger nemlig Enghaven – Kongeå og Østbyen, der blev i februar 1980 indledt forhandlinger om sammensmeltning af disse 3 foreninger og de 6.3.1980 blev Østbyens Antenneforening stiftet.

I 1981, nærmere bestemt den 8. april 1981, blev der på Vamdrup Missionshotel afholdt ekstraordinær generalforsamling i Vestbyens og Østbyens antenneforeninger med det ene punkt på dagsordenen, nemlig sammenlægning af de 2 foreninger. Der var til denne generalforsamling mødt 16 personer inkl. de 2 foreningers bestyrelser. Vamdrup Antenneforening blev stiftet den 8.4.1981.

vamdrup-antenneforening-huse