Indkaldelser & Indkommende forslag

Generalforsamlinger i Vamdrup antenneforening skal indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel i

Vamdrup Ugeblad og foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen og med oplysning om, hvor og hvornår regnskab for det forløbne regnskabsår og budget for det kommende år er fremlagt.

Indkaldelser

Indkommende Forslag

Arkiv

vamdrup-antenneforening-huse