Torsdag den 8 marts 2018 kl. 19.00 på Hotel Vamdrup

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse.
 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Eventuelle forslag.
 5. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent for det løbende regnskabsår.
 6. Valg af bestyrelse.
  På valg er Anni Aarestrup, Chelina Haugaard og Mette Larsen.
 7. Valg af bestyrelsessuppleant.
  På valg er Jens Lundtoft.
 8. Valg af revisor.
  På valg er Allan Olsen.
 9. Valg af revisorsuppleant.
  På valg er Jesper Olsen.

Forslag til behandling under pkt. 4, skal med navns underskrift være formanden Kjeld Larsen, Hvidøre 46, 6580 Vamdrup i hænde senest 28 februar 2018.

Regnskab  vil være tilgængeligt her på foreningens hjemmeside fra 22.februar 2018.

For at få adgang/stemmeret til generalforsamlingen, skal der medbringes dokumentation med adresse på, evt. sygesikringsbevis eller lignende.
Kommer der flere fra samme husstand, bedes man følges ved indgangen.

Bestyrelsen