Ordinær generalforsamling i Vamdrup Antenneforening

Tirsdag den 7.marts 2017 kl. 19.00

Hotel Vamdrup

Dagsorden iflg. vedtægterne

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse.
 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Eventuelle forslag.
 5. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for det løbende regnskabsår.
 6. Valg af bestyrelse.
  – På valg er Kjeld Larsen og Bjarne Pedersen.
 7. Valg af bestyrelsessuppleant.
  – På valg er Hanne Sorgenfri.
 8. Valg af revisor.
  – På valg er Jan Færch
 9. Valg af revisorsuppleant.
  – På valg er Birgitte Boje.
 10. Eventuelt.

 

Forslag til behandling under pkt. 4, skal med navns underskrift være formanden Kjeld Larsen, Hvidøre 46, 6580 Vamdrup i hænde senest 27.februar 2017.

Regnskab vil være tilgængeligt på denne hjemmeside (www.vamdrupantenneforening.dk) fra den 23.februar 2017 (åben regnskabet).

For at få adgang/stemmeret til generalforsamlingen, skal der medbringes dokumentation med adresse på, evt. sygesikringsbevis eller lignende. Kommer der flere fra samme husstand, bedes man følges ved indgangen.

Bestyrelsen